Teambuilding

  

"Cjelina je više od zbroja njenih sastavnih dijelova"
- Aristoteles, grčki filozof

 

 

 

Bez obzira radi li se o indoor ili outdoor događanjima, naše su aktivnosti osmišljene tako da u njima može sudjelovati svatko. Ni od koga se ne traži niti premalo niti previše. Svatko sam određuje svoje granice. Sigurnost je načelo koje određuje naše djelovanje. 

Naše su ponude svjesna kombinacija zabave, pustolovine i doživljaja prirode. Cjelina je više od zbroja njenih sastavnih dijelova - Aristoteles, grčki filozof