Incentives

 

Opće poznate četiri vrste nagradnih poticaja su:
Novčana nagrada, nagrada u naturi, nagradna putovanja i nagradna događanja.

Prvu vam ne možemo ponuditi, ali tim više smo bolji za ostale tri.  

Zajedno s Vama osmišljavamo ciljeve događanja i to tako da ih sudionici mogu iskoristiti i doživjeti. U tu svrhu nam na raspolaganju stoji 56.542 km2 kopnene površine i 31.067 km2 teritorijalnih voda.